Rättsligt meddelande och användarvillkor

På den här sidan hittar du all information om de juridiska villkor som reglerar förhållandet mellan användare och innehavaren av denna webbplats. Som användare är det viktigt att du är medveten om dessa villkor innan du fortsätter att använda webbplatsen.

Denna webbplats efterlever lag 34/2002 (Spanien) från den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel.

 

Information om innehavaren av denna webbplats

 • Registrerat företagsnamn: FINCA EL SUECO ANDALUZ S.L.U.
 • Momsregistreringsnummer: B93597938
 • Registrerad kontorsadress: Lomas de Riviera Club no 73, Riviera del Sol, 29649, Mijas Costa (Málaga), Spanien.
 • Verksamhet: Adoption av olivträd, uthyrning av boende på landet, webbutik, miljörelaterade aktiviteter.
 • Webbhotell: Host-Fusion.
 • E-post: elsuecoandaluz@fincasolmark.com

 

Rättsliga förordningar som denna webbplats efterlever

FINCA EL SUECO ANDALUZ S.L.U. har anpassat denna webbplats så att den uppfyller kraven i följande lagbestämmelser:

 

Allmänna användarvillkor

Dessa allmänna villkor reglerar användningen (inklusive åtkomsten till webbplatsen) av de webbsidor som utgör fincasolmark.com inklusive dess innehåll och tjänster.

När du besöker webbplatsen får du statusen användare och godkänner att bindas av de allmänna villkor som gäller för fincasolmark.com

 

Webbplatsens syfte

Webbplatsen fincasolmark.com har skapats för att publicera och tillhandahålla åtkomst för allmänheten till information, aktiviteter och tjänster som erbjuds av FINCA EL SUECO ANDALUZ S.L.U.

 

De personuppgifter som samlas in samt hur det sker

Du kan hitta mer detaljerad information om detta i vår integritetspolicy.

Användarens åtaganden och skyldigheter

Du blir härmed informerad och godkänner att åtkomsten till denna webbplats inte på något sätt representerar början på en affärsrelation med FINCA EL SUECO ANDALUZ S.L.U. och du förbinder dig att använda denna webbplats och dess tjänster och innehåll på ett sätt som inte bryter mot gällande lagstiftning, god tro eller allmän ordning.

Det är förbjudet att använda webbplatsen för olagliga ändamål samt ändamål som kan orsaka problem och skada eller förhindra normal drift av webbplatsen.

Följande är förbjudet i samband med innehållet på webbplatsen:

 • Fullständig och delvis reproduktion, distribution och modifiering såvida inte användaren har tillstånd av FINCA EL SUECO ANDALUZ S.L.U som är innehållets rättmätiga ägare.
 • Överträdelser av rättigheter hos FINCA EL SUECO ANDALUZ S.L.U.
 • Användning för kommersiella och reklamändamål.

Genom att använda webbplatsen fincasolmark.com förbinder du dig att inte vara involverad i något beteende som kan skada anseendet, intressen eller rättigheter hos FINCA EL SUECO ANDALUZ S.L.U. eller tredje parter. Du förbinder dig även att inte skada, göra obrukbar eller överbelasta webbplatsen och hindra dess normala användning.

Säkerhetsåtgärder

De personuppgifter du skickar till FINCA EL SUECO ANDALUZ S.L.U. som användare av fincasolmark.com kan komma att lagras i automatiserade eller icke-automatiserade databaser vars exklusiva äganderätt tillhör FINCA EL SUECO ANDALUZ SLU som är ansvarig för alla tekniska, organisatoriska och säkerhetsåtgärder för att garanterar sekretess, integritet och kvalitet hos informationen på webbplatsen i enlighet med bestämmelserna i rådande lagstiftning om uppgiftsskydd.

Kommunikation mellan användare och fincasolmark.com sker via en säker kanal och datan som överförs är krypterad tack vare användning av https-protokoll. Vi garanterar därför de bästa säkerhetsvillkoren för användares integritet.

fincasolmark.com vidtas alla nödvändiga åtgärder inklusive lämpliga säkerhetsåtgärder för att upptäcka och undvika förekomsten av virus och andra typer av attacker. Du bör dock vara medveten om att säkerhetsåtgärderna för informationssystem på internet aldrig kan vara helt tillförlitliga. Vi kan därför inte garantera att fincasolmark.com är fri från virus och andra saker som kan modifiera användarens informationssystem (programvara och hårdvara), elektroniska dokument eller de filer som de innehåller.

Konfliktlösningsplattform

Vi ställer härmed till ditt förfogande som användare konfliktlösningsplattformen från Europeiska kommissionen som finns tillgänglig via denna länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Intellektuell och industriell äganderätt

Ingen immateriell eller industriell äganderätt av webbplatsen fincasolmark.com eller någon av dess beståndsdelar tilldelas genom dessa allmänna villkor.

Det är uttryckligen förbjudet (enligt bestämmelserna i den andra paragrafen av artikel 8 och 32.1 i den spanska immateriella äganderätten) att reproducera, omvandla, distribuera, offentligt kommunicera, göra tillgängligt för allmänheten, extrahera, återanvända, skicka eller använda delar av innehållet på denna webbplats på valfritt sätt, för alla medium, och på alla tekniska vis utan tillstånd från FINCA EL SUECO ANDALUZ SLU Som användare åtar du dig att respektera den immateriella och industriella äganderätten hos FINCA EL SUECO ANDALUZ S.L.U.

Som användare både förstår och godkänner du att webbplatsen i sin helhet, inklusive men inte begränsad till text, programvara, innehåll (inklusive strukturen, val, beställningar och presentationen av dem), fotografier, audiovisuella och grafiska material, är upphovsrättsskyddade, varumärkesskyddade samt skyddade av andra lagliga registrerade rättigheter i enlighet med de internationella fördrag som Spanien är en del av samt andra spanska egendomsrättigheter och lagar.

Om du av någon anledning anser att ett brott mot dina legitima immateriella rättigheter skett på fincasolmark.com på grund av användning av ett visst innehåll på webbplatsen ber vi att du meddelar oss på: elsuecoandaluz@fincasolmark.com, och anger:

 • Dina personuppgifter om du är ägare till de rättigheter som det brutit mot eller om du representerar den personen, samt om du representerar en annan tredje part än innehavaren av rättigheterna.
 • Det innehåll som skyddas av immateriella rättigheter och dess plats på webbplatsen, legitimering av de nämnda immateriella rättigheterna och den uttryckta deklarationen att den berörda parten tar ansvar för sanningsenigheten i meddelandets information.

 

Externa länkar

Sidor och artiklar på webbplatsen fincasolmark.com kan innehålla länkar till andra webbplatser och annat innehåll som ägs av tredje parter, t.ex. information om rekommenderade produkter eller tjänster.

Syftet med länkarna är att ge användaren möjlighet att komma åt de webbplatser som länkarna tillhandahåller.

FINCA EL SUECO ANDALUZ S.L.U. tar inte under några som helst omständigheter ansvar för problem som uppstått efter att en användare följt sådana länkar.

Vi tillhandahåller alltid länkar till pålitliga, kontrollerade webbplatser med maximal garanti för användare. Om du upptäcker att någon länk på denna webbplats inte uppfyller dessa villkor, vänligen kontakta oss på: elsuecoandaluz@fincasolmark.com så att vi kan lösa det så fort som möjligt.

Det faktum att det kan finnas webbplatser som länkar till denna webbplats innebär inte att det finns något samband mellan fincasolmark.com och ägaren till den webbplatsen där länken är placerad, eller att FINCA EL SUECO ANDALUZ SLU accepterar eller godkänner webbplatsens innehåll och tjänster.

Policy för kommentarer

Att lämna kommentarer på denna webbplats är tillåtet i syfte att berika dess innehåll och ställa frågor.

Kommentarer som inte är relaterade till ämnet på webbplatsen eller som innehåller förtal, förolämpningar, personattacker eller brist på respekt för författaren och andra medlemmar kommer inte godkännas.

Kommentarer som innehåller information som är uppenbart falsk och vilseledande, innehåller personuppgifter som privata adresser och/eller telefonnummer, samt de som strider mot vår uppgiftsskyddspolicy kommer att plockas bort.

Kommentarer som lämnats enbart för att marknadsföra en annan webbplats, person eller kollektiv, samt allt som i allmänhet kan betraktas som spam kommer att plockas bort.

Anonyma kommentarer, och kommentarer av en och samma person under olika användarnamn, är inte tillåtna. Kommentarer som försöker tvinga in en annan användare i en debatt eller att ta ställning till något är inte heller tillåtna.

Undantagande av garantier och ansvar

FINCA EL SUECO ANDALUZ S.L.U. i egenskap som innehavare av fincasolmark.com ger inte några garantier och påtar sig inte något ansvar för skador som uppstår som ett resultat av:

 • Brist på tillgänglighet, underhåll och effektiv drift av webbplatsen inklusive dess tjänster och innehåll.
 • Förekomsten av virus, skadlig kod och skadliga program i innehållet.
 • Användning som är olaglig, vårdslös, bedräglig eller strider mot detta rättsliga meddelande.
 • Brist på laglighet, kvalitet, tillförlitlighet, användbarhet och tillgänglighet av tjänster som tillhandahålls av tredje parter som finns tillgängliga för användare på webbplatsen.
 • Skador som uppstår på grund av olaglig eller otillbörlig användning av denna webbplats.

 

Tillämplig lag och jurisdiktion

I allmänhet omfattas förhållandet mellan FINCA EL SUECO ANDALUZ S.L.U. (fincasolmark.com) och användarna av webbplatsens telematiska tjänster. De är föremål för spansk lagstiftning och jurisdiktion hos domstolarna i Málaga.

 

Kontakt

Om du som användare har några frågor om dessa juridiska användarvillkor eller om du skulle vilja lämna en kommentar om fincasolmark.com så kan du skriva till oss på elsuecoandaluz@fincasolmark.com så kommer vi att svara så fort som möjligt.

 

Detta rättsliga meddelande uppdaterades senast 05-08-2021.